Jumlah Pelawat Jurnal
e-ISSN : 2600-7509 ISSN : 2600-920X JURNAL HAL EHWAL ISLAM SELANGOR

 

PENERBITAN ARTIKEL

NOMBOR SIRI : BIL.4 NO.1 2020

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI ISLAM DALAM KALANGAN PELAJAR "GROUND HANDLING" DI KOLEJ SWASTA MALAYSIAN AVIATION TRAINING ACADEMY (MATA) KUANTAN

Nilai sahsiah memberi impak terhadap kualiti kehidupan bagi setiap individu sama ada dari profil penampilan diri, tingkah laku, pemikiran, perasaan, sosial dan rohani. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap pengamalan dan kefahaman nilai Islam dalam kalangan pelajar di Malaysian Aviation Training Academy (MATA), mengenal pasti perbezaan kefahaman dan pengamalan nilai Islam ..... Annasaii Jamar | Fatin Nazmin Mansor | Mohd Aderi Che Noh
ARTIKEL PENUH ABSTRAK

Diterbitkan : 10 Jun 2020

PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DALAM ASPEK KERELEVENAN PELAKSANAAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN KOLEJ INTEGRASI TAHFIZ TUNAS ILMUWAN SELANGOR (KITTIS)

PERSEPSI PEKERJA TERHADAP IMPLIKASI AMALAN BERSOLAT TERHADAP PRESTASI KERJA: KAJIAN DI SELANGOR

ASSESSING THE QUALITY OF SELANGOR ISLAMIC RELIGION COUNCIL (MAIS) WEBSITE: A DESCRIPTIVE STUDY

KONSTRUK IDENTITI DAN REPRESENTASI DIRI SATU KAJIAN EKSPLORATORI PENGALAMAN INTERAKSI SOSIAL

MAKLUM BALAS ORANG ASLI TERHADAP PENDAKWAH DI SELANGOR

PENGARUH FIKRAH PENERBIT BERASASKAN TAUHID TERHADAP KUALITI RANCANGAN TV ISLAM

Kajian ini ingin bertujuan untuk membuat penilaian terhadap sistem pengajaran dan pembelajaran di Kolej Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuan Selangor (KITTIS). Penilaian dalam kertas kerja ini memfokuskan kepada perlaksanaan pengajaran dalam penilaian konteks yang mempunyai elemen dalam aspek kerelevanan perlaksanaan matlamat dan objektif ..... Kajian ini bertujuan mengkaji persepsi pekerja terhadap aktiviti solat di tempat kerja dan implikasi terhadap prestasi kerja. Bagi mendapatkan data, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Borang kaji selidik diedarkan kepada 2000 pekerja sektor perkilangan dan perkhirmatan di sembilan Daerah di Selangor. Data dianalisis menggunakan perisian ..... MAIS is the main authority of religious affairs in Selangor. Its website has served an important platform for the state government to communicate with the public matters related to Islam. However, little research was done on the quality of this website. This study used quantitative approach method. Three experienced ICT lecturers were purposively selected ..... Wanita mengkonstruk identiti dan representasi diri melalui pakaian seperti niqab seringkali membawa kepada stereotaip negatif. Namun penggunaan pakaian yang mempunyai nilai-nilai Arab ini meningkat popularitinya dalam kalangan Muslimah Melayu. Justeru, kajian ini meneliti interpretasi niqab dan maknanya serta mengenalpasti cabaran yang dihadapi oleh ..... Dalam proses dakwah, pendakwah menerima maklum balas daripada pihak sasaran dakwah (mad`u) sama ada positif atau negatif, lisan atau bukan lisan. Maklum balas seperti ini merupakan salah satu faktor dalam menentukan kejayaan dakwah yang disampaikan. Begitu juga dalam interaksi bersama Orang Asli, pendakwah berhadapan dengan pelbagai maklum balas daripada mereka terutama ..... Penerbitan rancangan TV Islam yang berkualiti merupakan suatu tugas yang mencabar kerana selain daripada perlu mempunyai kemahiran teknikal dan kreatif, penerbit juga perlu mempunyai kefahaman yang mantap dalam ilmu agama. Walaupun begitu, dalam industri penyiaran TV Islam, walaupun beragama Islam tidak semua penerbit mempunyai latar belakang pendidikan agama atau ..... Zetty Nurzuliana Rashed | Suhana Mohamed Lip | Mohd Faeez Ilias | Nazirah Hamdan | Mohammad Ehsan Ahmad Sokri Abdul Munir Ismail | Muhammad AR Ahmad Rauyani Ab Hamid Norazirawati Ahmad | Ainurliza Mat Rahim Zulkefli Aini | Faiz Rahim Md Rozalafri Johori | Megat Al-Imran Yasin | Nor Azura Adzharuddin | Rosya Izyanie Shamshudeen
ARTIKEL PENUH ARTIKEL PENUH ARTIKEL PENUH ARTIKEL PENUH ARTIKEL PENUH ARTIKEL PENUH ABSTRAK ABSTRAK ABSTRAK ABSTRAK ABSTRAK ABSTRAK

KLIK GAMBAR

UNTUK DOWNLOAD

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

PEJABAT AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR,

TINGKAT 5, BANGUNAN SSAAS,

40000 SHAH ALAM,

SELANGOR DARUL EHSAN

jurnalselangor@gmail.com

 

Hakcipta Terpelihara © KERAJAAN NEGERI SELANGOR.

KERAJAAN NEGERI SELANGOR tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.

© 2017 KERAJAAN NEGERI SELANGOR.  All Rights Reserved.