Jumlah Pelawat Jurnal
e-ISSN : 2600-7509 ISSN : 2600-920X JURNAL HAL EHWAL ISLAM SELANGOR

 

PENERBITAN ARTIKEL

NOMBOR SIRI : BIL.3 NO.2 2018

TAHAP PENERIMAAN TERHADAP AKTIVITI-AKTIVITI MASYARAKAT ISLAM DALAM KALANGAN MASYARAKAT NON-MUSLIM DI SELANGOR

Kajian ini ingin melihat sejauh mana penerimaan masyarakat non-Muslim di Selangor terhadap aktiviti-aktiviti masyarakat Islam di Malaysia. Seramai 325 responden yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa nilai min keseluruhan penerimaan responden non-Muslim terhadap aktiviti-aktiviti masyarakat ..... Syarul Azman Shaharuddin | Muhammad Yusof Marlon Abdullah | Sahlawati Abu Bakar | Noor Amani Mohamed Hussin | Normazlina Ismail | Nursabila Ramli | NurHazyyah Nural Anuar | Siti Khaulah Mohd Hamzah
ARTIKEL PENUH ABSTRAK

Diterbitkan : 31 Dis 2018

SUMBANGAN 'ANUGERAH SURAU IMARAH KPM' TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK MAHMUDAH PELAJAR

‘Anugerah Surau Imarah KPM’ merupakan program yang digagaskan oleh Unit Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Program ini berbentuk sebuah pertandingan yang bermula sejak 2013 dalam usaha memperkasakan peranan surau sekolah ke arah kelestarian Pendidikan Islam. Hadirnya program ini telah menampakkan betapa pentingnya ..... Khairul Muna Hashim | Khazri Osman
ARTIKEL PENUH ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN KONSEP TAZKIYAT AL-NAFS AL-MUHASIBI DALAM PSIKOLOGI DAN KAUNSELING ISLAM

Pembentukan jiwa dalam Islam boleh melalui konsep yang pelbagai. Salah satunya adalah menerusi penyucian jiwa atau tazkiyat al-nafs. Konsep tazkiyat al-nafs peninggalan al-Muḥāsibī adalah suatu warisan yang tidak ternilai dalam khazanah keilmuan Islam. Ia mengetengahkan kaedah penyucian jiwa yang dapat diambil faedah untuk diterapkan dalam bidang psikologi dan ..... Abu Dardaa Mohamad
ARTIKEL PENUH ABSTRAK

MUHAMMAD ASAD'S VIEW ON SHARIAH

Kertas ini menganalisis pandangan Muhammad Asad tentang Shariah Islam. Ini ditinjau dari kerangka pemikirannya yang luas yang menzahirkan falsafah dan idealisme maqasid dan fiqh syariah yang mendasar. Kefahaman tentang prinsip hukum dan shariah dan implikasinya dalam pemikiran moden ini dibahaskan dengan mendalam dalam karya-karyanya seperti ..... Ahmad Nabil Amir
ARTIKEL PENUH ABSTRAK

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

PEJABAT AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR,

TINGKAT 5, BANGUNAN SSAAS,

40000 SHAH ALAM,

SELANGOR DARUL EHSAN

jurnalselangor@gmail.com

 

Hakcipta Terpelihara © KERAJAAN NEGERI SELANGOR.

KERAJAAN NEGERI SELANGOR tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.

© 2017 KERAJAAN NEGERI SELANGOR.  All Rights Reserved.