Jumlah Pelawat Jurnal
e-ISSN : 2600-7509 ISSN : 2600-920X JURNAL HAL EHWAL ISLAM SELANGOR

 

PENERBITAN ARTIKEL

NOMBOR SIRI : BIL.1 NO.1 2017

FUNGSI ISTILAH ISLAM DALAM FRASA ISLAM LIBERAL, ISLAM FUNDAMENTAL, UNIVERSITI ISLAM, DAN SASTERA ISLAM

Kajian ini akan menghuraikan beberapa frasa yang menggunakan perkataan Islam sebagai unsur inti dan penerang/ciri pembeza. Antara frasa yang dihuraikan ialah Islam fundamental, Islam Liberal, Islam Hadhari, Islam Sekular, Universiti Islam, perbankan Islam, sastera Islam, dan cerpen Islam. Terdapat perbezaan dari sudut kedudukan dan fungsi perkataan Islam.......... Abd Ganing Laengkang
ARTIKEL PENUH ABSTRAK

THE EFFICIENCY MODEL OF MOSQUE MANAGEMENT FOR THE INDIGENOUS COMMUNITY IN SELANGOR

Zulkefli Hj Aini | Muhammad Yusuf Marion Abdullah
FULL ARTICLE ABSTRACT In Malaysia, mosque management is usually managed by members of the area. Likewise, the mosque around the Indigenous settlement are mobilized and led entirely by the local Preachers of Indigenous Community (PIC). Although plenty of Indigenous mosques have been established in Selangor, the roles in managing and administering the mosque is remain unsatisfactory.........

Diterbitkan : 31 Disember 2017

KEDAULATAN KESULTANAN SELANGOR DARI PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANGAN

Wan Ahmad Fauzi bin Wan Husain
ARTIKEL PENUH ABSTRAK Selangor adalah salah sebuah Kerajaan Melayu di bawah Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ia dimasyhurkan sebagai sebuah kerajaan berdaulat yang berkerajaan sendiri dalam tahun 1743 melalui pertabalan Sultan Salihuddin Shah Ibni Paduka Sri Dahing Opu Chellak, sebagai pemerintah pertama Kesultanan Selangor merdeka. Makalah ini bertujuan.........

HIFZ AL-NASB: ANALISIS TERHADAP PERUNTUKAN KESALAHAN TATASUSILA DALAM ENAKMEN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA

Mohamad Hafifi Bin Hassim | Azizah Binti Mat Rashid
ARTIKEL PENUH ABSTRAK Tuntutan dalam menjaga keturunan amat dititik beratkan dalam disiplin ilmu Maqasid al-Syariah. Imam al-Shatibi membahagikan tuntutan daruriyyat kepada lima iaitu menjaga agama, nyawa akal, keturunan dan harta. Maka atas dasar menjaga keturunan ini, berteraskan prinsip sadd al-zara’i, kesalahan mengenai kesusilaan dikanunkan dan dinyatakan dengan jelas di dalam............

PROGRAM PENDIDIKAN WARGA EMAS DI INSTITUSI PONDOK AL-JENDERAMI NEGERI SELANGOR

Mariam binti Abd.Majid | Sahlawati Abu Bakar | Safinah Ismail | Zabidi Abd. Razak
ARTIKEL PENUH ABSTRAK Institusi pondok semakin pesat berkembang di seluruh negeri di Malaysia pada hari ini. Penghijrahan warga emas ke institusi pondok bagi tujuan menuntut ilmu semakin diterima masyarakat. Artikel ini menjelaskan berkaitan program pendidikan warga emas yang dilaksanakan di pondok Al-Jenderami di Negeri Selangor Darul Ehsan. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan reka bentuk kajian....

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

PEJABAT AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR,

TINGKAT 5, BANGUNAN SSAAS,

40000 SHAH ALAM,

SELANGOR DARUL EHSAN

jurnalselangor@gmail.com

 

Hakcipta Terpelihara © KERAJAAN NEGERI SELANGOR.

KERAJAAN NEGERI SELANGOR tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.

© 2017 KERAJAAN NEGERI SELANGOR.  All Rights Reserved.